Våra Tjänster

ALL HANTERING FÖR KUNDER HOS ALLA FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vi gör bilglasjobb för samtliga försäkringsbolag på marknaden och gör skadeanmälan, samt sköter all kontakt och administration med försäkringsbolaget åt deras kunder, utan någon extra kostnad. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV VINDRUTA

Vindrutor som är för slitna, eller har stenskott som inte kan repareras, byts ut. Självrisken för byte av vindruta beror på vilken bil och vilket försäkringsbolag du har, men ligger vanligtvis från ca 1.500 kr. "Lokala avvikelser kan förekomma"

KALIBRERING AV VINDRUTA

Nästan alla moderna bilar har idag kameror och sensorer som behöver kalibreras vid byte av bilglas. Vi använder den senaste utrustningen för att hjälpa dig med detta! "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV SIDORUTOR OCH BAKRUTA

Även bilens sidorutor och bakruta kan bli slitna eller få skador som gör att de behöver bytas. Vi byter rutor på alla typer av bilar och fordon. Även äldre årsmodeller och udda bilar. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV TAKRUTA

Glaskedjan byter även glaset i takrutor som fått en spricka, eller som blivit slitet och fult och behöver bytas ut. "Lokala avvikelser kan förekomma"

GRATIS LÅNEBIL ELLER LÅNECYKEL VID BYTE AV RUTOR PÅ BIL

Vid byte av ruta, då du måste lämna ifrån dig bilen under dagen, har du möjlighet att få låna en bil eller cykel. Vid lån av bil står du endast för bensinkostnaden. "Lokala avvikelser kan förekomma"

LAGNING AV STENSKOTT

Vi lagar stenskottet innan det har utvecklats till en sprickbildning, som gör att du måste byta hela vindrutan. Självrisken är 0–200 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har. Vi gör jobb åt samtliga försäkringsbolag och hanterar all kontakt med ditt försäkringsbolag åt dig. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV BACKSPEGELGLAS

Vi kan hjälpa till med byte av backspegelglas, om det har blivit skadat. "Lokala avvikelser kan förekomma"

GLASBEHANDLING AV VINDRUTAN

En behandlad ruta blir vatten- och smutsavvisande och ger en mycket bättre sikt vid körning i regn och mörker. Då vattendropparna glider av glaset av fartvinden behöver inte heller vindrutetorkarna användas lika mycket som tidigare. Insekter och is fastnar inte lika hårt som på en obehandlad ruta och kan därför enkelt tas bort. Vindrutan ingår i vår standardbehandling, men vi kan givetvis behandla alla rutor som efterfrågas! "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV TORKARBLAD

Slitna torkarblad fungerar sämre och ger inte bara dålig sikt vid regn, utan kan också repa rutan. Vi byter till nya fräscha som ökar sikten och trafiksäkerheten. "Lokala avvikelser kan förekomma"

POLERING AV STRÅLKASTARGLAS

Det går att snygga till bilens mjölkiga, slitna strålkastare! De utsätts för ständigt slitage och med tiden oxiderar och repas plasten i lyktglasen. Det gör ljusbilden sämre och innebär en säkerhetsrisk. Inte sällan ger slitna strålkastarglas underkänt vid besiktningen. Genom att våtslipa, polera och lacka lyktglasen i flera steg återskapar vi den klara ytan strålkastaren skall ha, för att ge korrekt spridning och riktning av ljuset. Dessutom får du en snyggare bil med ett högre andrahandsvärde. Vi rekommenderar att du alltid åtgärdar båda strålkastarna för bästa ljusbild. "Lokala avvikelser kan förekomma"

STENSKOTTPLÅSTER PÅ KÖPET

Ett stenskottplåster sätts på direkt och håller smuts och fukt borta, samt förhindrar att skadan växer till en sprickbildning, tills du kan komma in till oss och få det lagat. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV RUTOR PÅ HUSBILAR

Trots att husbilar körs mest under sommarhalvåret, får även de stenskottskador som inte kan repareras och kräver byte av ruta. Självrisken för byte av vindruta beror på vilken bil och vilket försäkringsbolag du har, men ligger vanligtvis från ca 1.500 kr. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV RUTOR PÅ FRITIDSBÅTAR

Bra sikt är lika viktigt på sjön som på vägen. Ibland till och med viktigare – på sjön finns inga väglinjer eller reflexstolpar att hålla sig till. Vi byter alla typer av rutor på alla typer av fritidsbåtar. "Lokala avvikelser kan förekomma"

BYTE AV RUTOR PÅ TUNGA FORDON

God sikt är inte bara en säkerhetsfråga. Det är en arbetsmiljöfråga för den som dag efter dag ska
se bra genom vindrutan på ett tungt fordon som en buss, lastbil, entreprenadmaskin eller plogbil.
Ofta i dåligt väder och utmanande miljö- eller trafikförhållanden. Självrisken för byte av rutor
beror på vilket fordon och vilket försäkringsbolag du har. "Lokala avvikelser kan förekomma"

GARANTIER PÅ JOBBET

Vi lämnar 10 års garanti på vårt arbete i samband med ett bilglasbyte.
Garantin gäller så länge du äger bilen, dock max 10 år. "Lokala avvikelser kan förekomma"